"suicides" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "suicides" po angielsku

rzeczownik
 1. samobójstwo [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The suicide rate in China has risen dramatically. (Ilość samobójstw w Chinach wzrosła dramatycznie.)
  He committed suicide yesterday. (On wczoraj popełnił samobójstwo.)
  link synonim: self-murder
 2. samobójca (osoba, która popełniła samobójstwo) [COUNTABLE]
  I heard that suicides don't go to heaven. (Słyszałem, że samobójcy nie idą do nieba.)
  It's hard to make a speech at the funeral of a suicide. (Trudno jest wygłosić przemowę na pogrzebie samobójcy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo