"sufficient time" — Słownik kolokacji angielskich

sufficient time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystarczająca ilość czasu
  1. sufficient przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Given sufficient time during which to work against us, they will be able to win.

    Podobne kolokacje: