"suffer illnesses" — Słownik kolokacji angielskich

suffer illnesses kolokacja
Popularniejsza odmiana: suffer an illness
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu chorób
  1. suffer czasownik + illness rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At least 15 weeks would have to be made available to employees suffering a serious illness themselves.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo