"suffer failure" — Słownik kolokacji angielskich

suffer failure kolokacja
Popularniejsza odmiana: suffer a failure
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu niepowodzenia
  1. suffer czasownik + failure rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But again it suffered a failure and got off the stage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo