"suffer a failure" — Słownik kolokacji angielskich

suffer a failure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu niepowodzenia
  1. suffer czasownik + failure rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But again it suffered a failure and got off the stage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo