"suffer doubts" — Słownik kolokacji angielskich

suffer doubts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu wątpliwości
  1. suffer czasownik + doubt rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She was willing to bet Hugh Puddephat had never suffered similar doubts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo