"suffer depression" — Słownik kolokacji angielskich

suffer depression kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu depresji
  1. suffer czasownik + depression rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The region has suffered significant economic depression in recent years.

powered by  eTutor logo