"suffer cuts" — Słownik kolokacji angielskich

suffer cuts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu cięć
  1. suffer czasownik + cut rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The man suffered cuts on each leg and burns to his face.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo