Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"propose cuts" — Słownik kolokacji angielskich

propose cuts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaproponuj cięcia
  1. propose czasownik + cut rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That is $17 billion more than the huge cuts proposed by the President.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo