"suffer a setback" — Słownik kolokacji angielskich

suffer a setback kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podupadaj na zdrowiu
  1. suffer czasownik + setback rzeczownik
    Silna kolokacja

    But the group has suffered several setbacks over the last year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo