"suffer a fire" — Słownik kolokacji angielskich

suffer a fire kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu ognia
  1. suffer czasownik + fire rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The church suffered a fire at the end of the 16th century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo