"suffer a bone" — Słownik kolokacji angielskich

suffer a bone kolokacja
Popularniejsza odmiana: suffer bones
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu kości
  1. suffer czasownik + bone rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had seen men suffer broken bones from doing this.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo