"sue companies" — Słownik kolokacji angielskich

sue companies kolokacja
Popularniejsza odmiana: sue the company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozywać spółki
  1. sue czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "If the family had to sue the big company themselves, can you imagine the costs?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo