"sue the company" — Słownik kolokacji angielskich

sue the company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozywać spółka
  1. sue czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "If the family had to sue the big company themselves, can you imagine the costs?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo