"sudden roll" — Słownik kolokacji angielskich

sudden roll kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagłe kołysanie
  1. sudden przymiotnik + roll rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She heard the sudden roll of bedsprings and the creak of floorboards.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo