"successful sport" — Słownik kolokacji angielskich

successful sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udany sport
  1. successful przymiotnik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The boys soccer team was also one of its first successful sports.