"successful season" — Słownik kolokacji angielskich

successful season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udana pora roku
  1. successful przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The 2006/07 became the most successful season in club history.

powered by  eTutor logo