"successful approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udane podejście
  1. successful przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Muslim leaders from Florida to California are eager for a successful approach to the issue.

powered by  eTutor logo