"submit the response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw odpowiedź
  1. submit czasownik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    First, we will ask the public to submit written responses to the questions.

powered by  eTutor logo