"submit for approval" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "submit for approval" po angielsku

"submit for approval" — Słownik kolokacji angielskich

submit for approval kolokacja
  1. submit czasownik + approval rzeczownik = przedstawiać do zatwierdzenia
    Silna kolokacja

    And it's been three years since the project was first submitted for approval.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo