"strzepać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "strzepać" po polsku — Słownik angielsko-polski

strzepać

czasownik
  1. flick *
  2. brush off
phrasal verb
  1. brush away

Powiązane zwroty — "strzepać"

rzeczownik

"strzepać" — Słownik kolokacji angielskich

brush away kolokacja
  1. brush czasownik + away przysłówek = strzepać, strzepywać
    Zwykła kolokacja

    "There are more tracks than I can brush away in five days."

    Podobne kolokacje: