"strike the tone" — Słownik kolokacji angielskich

strike the tone kolokacja
Popularniejsza odmiana: strike a tone
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderz ton
  1. strike czasownik + tone rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The decision struck a tone that had not been heard from the Court in many years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo