"strike a tone" — Słownik kolokacji angielskich

strike a tone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderz ton
  1. strike czasownik + tone rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The decision struck a tone that had not been heard from the Court in many years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo