"strike the man" — Słownik kolokacji angielskich

strike the man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderz człowieka
  1. strike czasownik + man rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The loss of the leader had struck the man hard.

    Podobne kolokacje:

podobne do "strike the man" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "strike the man" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo