"strike ground" — Słownik kolokacji angielskich

strike ground kolokacja
Popularniejsza odmiana: strike the ground
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ziemia strajkowa
  1. strike czasownik + ground rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The door was already coming up when he struck the ground.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo