"strike the ground" — Słownik kolokacji angielskich

strike the ground kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderz w ziemię
  1. strike czasownik + ground rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The door was already coming up when he struck the ground.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo