"stretch away" — Słownik kolokacji angielskich

stretch away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozciągnij daleko
  1. stretch czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He felt that something stretched away in front of him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo