TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"stretch taut" — Słownik kolokacji angielskich

stretch taut kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odcinek naprężony
  1. stretch czasownik + taut przymiotnik
    Silna kolokacja

    The calm was like a sheet stretched taut in the wind.