PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"strenuously opposed" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: strenuously oppose
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uparcie sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + strenuously przysłówek
    Luźna kolokacja

    Insurance industry officials said they would strenuously oppose the measure.