PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"strenuously oppose" — Słownik kolokacji angielskich

strenuously oppose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uparcie sprzeciw się
  1. oppose czasownik + strenuously przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Insurance industry officials said they would strenuously oppose the measure.