"strange picture" — Słownik kolokacji angielskich

strange picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwny obraz
  1. strange przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Gave you a strange mental picture there for a second, though, didn't it?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo