BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stop focusing" — Słownik kolokacji angielskich

stop focusing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przestań skupiać
  1. stop czasownik + focus czasownik
    Luźna kolokacja

    "Stop focusing on the problems and answer my question."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo