"statut" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "statut" po polsku

statut

rzeczownik
 1. charter **
  • karta, statut (np. firmy, organizacji) formal [COUNTABLE]
   The content of the charter has not changed since 2004. (Treść statutu nie zmieniła się od roku 2004.)
 2. statutes *
  • regulamin, statut (zbiór przepisów)
   The discussions on the new statutes have not been easy in view of the composite nature of the Agency. (W związku ze złożonym charakterem Agencji, dyskusje nad jej nowym statutem nie były łatwe.)
 3. policy statement  
 4. bylaw , także: by-law , także: bye-law , także: byelaw

"statut" — Słownik kolokacji angielskich

policy statement kolokacja
 1. policy rzeczownik + statement rzeczownik = statut
  Bardzo silna kolokacja

  Can't do a thing until we have a policy statement.

powered by  eTutor logo