"statutes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "statutes" po angielsku

statutes *

rzeczownik
  1. regulamin, statut (zbiór przepisów)
    The discussions on the new statutes have not been easy in view of the composite nature of the Agency. (W związku ze złożonym charakterem Agencji, dyskusje nad jej nowym statutem nie były łatwe.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
  1. prawo, ustawa [COUNTABLE]
    I think that the new statute will serve as an example in other parliaments all over the world. (Moim zdaniem nowa ustawa będzie służyła za przykład innym parlamentom na całym świecie.)
  2. regulamin (np. uniwersytetu, organizacji) [COUNTABLE]
    The company's statute is rather strict. (Regulamin firmy jest całkiem stanowczy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo