"station is assigned" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stacja jest przydzielona
  1. assign czasownik + station rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Like before, each station was assigned a unique alphanumeric symbol.

powered by  eTutor logo