"station is renamed" — Słownik kolokacji angielskich

station is renamed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stacja jest przemianowana
  1. rename czasownik + station rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The station was renamed to its present name on June 1, 1945.

powered by  eTutor logo