ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"state election" — Słownik kolokacji angielskich

state election kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybory powszechne
  1. state rzeczownik + election rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The district was first created for the 2001 state election.

powered by  eTutor logo