"star in the season" — Słownik kolokacji angielskich

star in the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwiazda za porę roku
  1. star czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was eliminated from the competition, but was brought back by the network to star in the 14th season of its series The Bachelor.

powered by  eTutor logo