ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stage crew" — Słownik kolokacji angielskich

stage crew kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): załoga sceniczna
  1. stage rzeczownik + crew rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Members of the stage crew said yesterday that their complaints were a completely separate issue.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo