"crew" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

crew rzeczownik

rzeczownik + crew
Kolokacji: 150
camera crew • film crew • television crew • flight crew • ground crew • construction crew • skeleton crew • production crew • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
1. camera crew = ekipa telewizyjna camera crew
2. film crew = ekipa filmowa film crew
4. flight crew = personel latający (załoga samolotu) flight crew
5. ground crew = obsługa naziemna (pasażerów lotniska) ground crew
7. skeleton crew = podstawowy personel, niezbędna załoga, minimalna liczba pracowników niezbędna do prawidłowego funkcjonowania firmy skeleton crew
8. production crew = załoga produkcyjna production crew
9. gun crew = działon gun crew
11. bridge crew = załoga brydżowa bridge crew
12. work crew = załoga robocza work crew
13. Enterprise crew = Załoga przedsięwzięcia Enterprise crew
14. Columbus Crew = Columbus Załoga Columbus Crew
16. Dr. Crew = Dr Załoga Dr. Crew
17. Schools Chancellor Rudy Crew = Szkoły Kanclerz Rudy Załoga Schools Chancellor Rudy Crew
19. TV crew = Ekipa telewizyjna TV crew
20. J. Crew = J. Crew (marka odzieżowa) J. Crew
21. cabin crew = obsługa kabiny pasażerskiej cabin crew
22. road crew = załoga drogowa road crew
24. air crew = personel latający (załoga samolotu) air crew
25. news crew = wiadomości załoga news crew
26. fire crew = załoga ognia fire crew
27. train crew = załoga pociągu train crew
28. boat crew = załoga łodzią boat crew
29. repair crew = załoga remontowa repair crew
30. Rudy Crew = Rudy Załoga Rudy Crew
31. pit crew = załoga górnicza pit crew
32. prize crew = załoga na konkurs prize crew
33. tank crew = załoga pancerna tank crew
34. cleaning crew = czyszcząc załogę cleaning crew
35. cleanup crew = załoga gruntownego sprzątania cleanup crew
36. shuttle crew = załoga wahadłowa shuttle crew
37. crew of several officers = załoga kilku urzędników crew of several officers
38. pirate crew = załoga piracka pirate crew
39. volunteer crew = załoga ochotnicza volunteer crew
40. rescue crew = ekipa ratunkowa rescue crew
41. bomber crew = załoga bombowca bomber crew
42. helicopter crew = załoga helikoptera helicopter crew
43. submarine crew = podwodna załoga submarine crew
45. demolition crew = załoga związana z rozbiórką demolition crew
46. Dance Crew = Załoga taneczna Dance Crew
47. cockpit crew = załoga kokpitu cockpit crew
crew + rzeczownik
Kolokacji: 32
crew member • crew chief • crew cut • crew quarter • crew compartment • ...
crew + czasownik
Kolokacji: 247
crew arrives • crew consists • crew works • crew begins • crew comes • crew finds • crew makes • crew takes • crew goes • crew uses • ...
czasownik + crew
Kolokacji: 51
crew led • crew is killed • rescue the crew • carry a crew • send a crew • join the crew • ...
przymiotnik + crew
Kolokacji: 99
entire crew • whole crew • small crew • new crew • American crew • original crew • ...
przyimek + crew
Kolokacji: 15
at one's crew • among the crew • with a crew • of the crew • along with one's crew • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.