"stół do jadalni" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stół do jadalni" po polsku

"stół do jadalni" — Słownik kolokacji angielskich

dining table kolokacja
 1. dining rzeczownik + table rzeczownik = stół do jadalni
  Bardzo silna kolokacja

  We all just heard it on the news at the dining table.

  Podobne kolokacje:
dinner table kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stół do jadalni
 1. dinner rzeczownik + table rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  As a child, I always sat at the head of our dinner table.

dining-room table kolokacja
 1. dining-room rzeczownik + table rzeczownik = stół do jadalni
  Luźna kolokacja

  "How does the dining-room table become an extension of the kitchen?"

  Podobne kolokacje: