KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spot known" — Słownik kolokacji angielskich

spot known kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejsce znany
  1. know czasownik + spot rzeczownik
    Silna kolokacja

    This results in images of distant objects being spread out to a small spot known as the Airy disk.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo