"put in a spot" — Słownik kolokacji angielskich

put in a spot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): załóż miejsce
  1. put czasownik + spot rzeczownik
    Silna kolokacja

    We can put him in a spot where he'll have to start talking.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo