"lose one's spot" — Słownik kolokacji angielskich

lose one's spot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegrywać czyjś miejsce
  1. lose czasownik + spot rzeczownik
    Silna kolokacja

    She has tried for years to make the top 24 and lost the last spot this season to a 15 year old.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo