ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports correspondent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty korespondent
  1. sport rzeczownik + correspondent rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He also served as sports correspondent for The Indianapolis Star.

powered by  eTutor logo