ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sport published" — Słownik kolokacji angielskich

sport published kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport wydał
  1. publish czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Best Sports Writing is a yearly anthology of magazine articles on the subject of sports published in the United States.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo