ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sport commentator" — Słownik kolokacji angielskich

sport commentator kolokacja
Popularniejsza odmiana: sports commentator
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komentator sportu
  1. sport rzeczownik + commentator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1974 he became a sports commentator on both radio and television.

powered by  eTutor logo