BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports commentator" — Słownik kolokacji angielskich

sports commentator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawozdawca sportowy
  1. sport rzeczownik + commentator rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1974 he became a sports commentator on both radio and television.

powered by  eTutor logo