Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"television commentator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komentator telewizyjny
  1. television rzeczownik + commentator rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the 1990s, he became known as television commentator on the history of the 1940s and 1950s.

powered by  eTutor logo