"split neatly" — Słownik kolokacji angielskich

split neatly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podziel schludnie
  1. split czasownik + neatly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    When she teamed with Anthony, their duties split neatly.

    Podobne kolokacje: